BB Tower

Projekteringsperiode: 2018-2020

Størrelse: ca. 90.000 m2

Beskrivelse: Projektering og design af kompleks bestående af fire tårne med hotel, kontor, detailhandel og beboelse. Desuden udarbejdelse af ny lokalplan samt udarbejdelse af skitseprojekt med henblik på myndighedsgodkendelse.